คลังเก็บบล็อก

ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต (แบบกราฟิก)

The History of The Internet
[INFOGRAPHIC]


http://molempire.com/wp-content/uploads/2011/06/internet-history.jpg

ที่มา: http://molempire.com/2011/06/13/infographic-history-of-the-internet/

Advertisements

มีสถิติการแชร์เนื้อหาบน internet มาฝาก

สถิติการแชร์เนื้อหา สำรวจโดย eMarketer

จากภาพจะสังเกตว่าช่วงอายุ 18-24 การแบ่งปันข้อมูลจะนิยม Facebook แต่
ช่วงอายุที่มากกว่านั้น จะผ่านทาง e-Mail มากกว่าและมากขึ้นเรื่อยๆ ตามช่วงอายุที่สูงขึ้น
อาจเป็นเพราะลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของคนในแต่ละช่วงนั่นเอง
แต่เป็นที่น่าสนใจนะครับว่า การใช้งาน Facebook มีทุกช่วงอายุ แ้ละเป็นตัวเลขที่สูงเช่นกัน 

http://netfuture.files.wordpress.com/2010/10/emarket.gif?w=325&h=240

เหตุผลในการแชร์

มีสถิติการแชร์เนื้อหาบน internet มาฝาก

สถิติการแชร์เนื้อหา สำรวจโดย eMarketer

จากภาพจะสังเกตว่าช่วงอายุ 18-24 การแบ่งปันข้อมูลจะนิยม Facebook แต่
ช่วงอายุที่มากกว่านั้น จะผ่านทาง e-Mail มากกว่าและมากขึ้นเรื่อยๆ ตามช่วงอายุที่สูงขึ้น
อาจเป็นเพราะลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตของคนในแต่ละช่วงนั่นเอง
แต่เป็นที่น่าสนใจนะครับว่า การใช้งาน Facebook มีทุกช่วงอายุ แ้ละเป็นตัวเลขที่สูงเช่นกัน 

http://netfuture.files.wordpress.com/2010/10/emarket.gif?w=325&h=240

เหตุผลในการแชร์