คลังเก็บบล็อก

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( Poster )

 

Advertisements

แป้นพิมพ์ – Keyboard

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

( Poster )

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – Network Topology

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์Network Topology

( Poster )

ประวัติความเป็นมาของเครือข่าย (แบบกราฟิก)

The History Of Networks

[INFOGRAPHIC]

http://cdn.digisecrets.com/wp-content/uploads/2011/05/history-network-infographic.jpg 

ที่มา: http://www.digisecrets.com/infographic/the-history-of-networks-infographic/

ประวัติความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ (แบบกราฟิก)

The History Operating Systems

[INFOGRAPHIC]

http://main.makeuseoflimited.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/03/muo-history-operating-systems2.jpg

ที่มา: http://www.infographicsinsights.com/2011/06/computer-operating-system-timeline.html

ประวัติความเป็นมาของสื่อบันทึกข้อมูล (แบบกราฟิก)

The History of Digital Storage

[INFOGRAPHIC]

 
 http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/10/history-digital-storage-mashable-infographics-972.jpg

ที่มา: http://mashable.com/2011/10/08/digital-storage-infographic/

ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต (แบบกราฟิก)

The History of The Internet
[INFOGRAPHIC]


http://molempire.com/wp-content/uploads/2011/06/internet-history.jpg

ที่มา: http://molempire.com/2011/06/13/infographic-history-of-the-internet/

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ (แบบกราฟิก)

The History of Computer

[INFOGRAPHIC]

http://ginva.com/wp-content/uploads/HLIC/b0fef402ab432933449de95423221c51.jpg 

ที่มา: http://ginva.com/2011/03/the-history-of-computer-infographic/

วิวัฒนาการของภาษาทางคอมพิวเตอร์ (แบบกราฟิก)

ทราบกันหรือไม่ว่า ตั้งแต่โลกนี้มีคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั้น มีโปรแกรมและระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นมากมายทั้งที่เราคุ้นเคยและอีกหลายตัวที่เราไม่รู้จัก

วันนี้เรามาดูกันว่าจากอดีตโปรแกรมต่างๆเกิดขึ้นมาจากการเขียนด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์อะไรกันบ้างและได้เป็นโปรแกรมดังที่เรารู้จักกันในแต่ละช่วงจาก Infographic ชิ้นนี้


http://www.veedvil.com/wp-content/uploads/2011/08/Infographic_Programming_Rackspace_Final_Version-e1312210544565.png
ที่มา: http://www.veedvil.com/ad-infographic/programming-languages-infographic/