คลังเก็บบล็อก

การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

sci-week-kku

การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงงานพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

รางวัลชมเชย 

Read the rest of this entry

Advertisements

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม และผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อประกวดในรอบสุดท้าย

25571217-innovator-asean-joc-604x302

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม และผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อประกวดในรอบสุดท้าย

  • ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม2557
  • ณ โรงแรมรอแยล เบญจา และโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

ครูจตุรภัทร ได้รางวัล Bronze จาก โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ASEAN Connect App. on Android

Read the rest of this entry

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

25571204-innovator-asean-joc-604x302

สวัสดีครับ ผ่านไปแล้วสำหรับ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

ดีใจนะครับ ที่ผลงานนักเรียน แต่ผมเอามาส่งในฐานะครูที่ปรึกษา ได้ผ่านเข้ารอบต่อไป และเพื่อให้งานออกมาดีกว่านี้ ทาง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมฯ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งทราบในวันที่รับการอบรมว่า ทุกท่านที่มาในคราวนี้ ผลงานได้รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ แล้ว และหลังจากนี้จะคัดให้เหลือคนที่เข้าเกณฑ์ เพื่อทำการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการต่อไป ซึ่งก็ทุกคนที่ได้นำเสนอหลังจากนี้ จะได้รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศแน่นอนครับ แต่ผลการแข่งขันจะคัดเลือก รางวัล Platinum ระดับประเทศครับ

Read the rest of this entry

(ม.6) บล็อกกลุ่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ผลงานนักเรียน

บล็อกกลุ่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงงานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

2555-601-01

2555-601-02

2555-601-03

2555-601-04

ASEAN Connect App. on Android

ASEAN Connect App. on Android

เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย App inventor ของ MIT ซึ่งได้รับการออกแบบให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ASEAN Connect ยังเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั่นเอง

รางวัล

  • รางวัลเหรียญทองแดง  – การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555  จังหวัดชัยภูมิ
  • รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  – การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ทีมผู้พัฒนา

1. เด็กหญิงสายรุ้ง กมลผาด

2. เด็กหญิงนิติภรณ์ ประเสริฐสังข์

3. เด็กหญิงสายธาร ตาลอัมพร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

ครูที่ปรึกษา

ASEAN-Jaturapad

นายจตุรภัทร  ประทุม

ที่ปรึกษาพิเศษ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ASEAN-Sutep

ว่าที่ ร.ท. สุเทพ ทองจำรูญ

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ASEAN Connect และขอคำชี้แนะในการพัฒนาเวอร์ชันต่อไปด้วยครับ

ASEAN-Connect-App-On-JOC

และนี่คือภาพแสดงแอพพลิเคชัน ASEAN Connect

  • Tips : วิธีติดตั้งแอพจากนอก Market (ติดตั้ง Apk File)

  • Comment ได้นะครับ

CCCCC

OOOOO

MMMMMMMMM

MMMMMMM

EEEEE

NNN

T