คลังเก็บบล็อก

(ม.6) งานชิ้นที่ 3-แนะนำตนเองผ่าน Youtube

joc2014-m6

งานชิ้นที่ 3-แนะนำตนเองผ่าน Youtube

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนแนะนำตนเอง ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 5-30 วินาที
 2. นำคลิปที่ได้ Upload ขึ้นสู่เว็บไซต์ Youtube ของตนเอง
 3. นำ URL ที่ได้มากรอกลงในช่องแดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่

ตัวอย่างการส่งงาน

 1. นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0
 2. วิดีโอชื่อ  ภาพสไลด์ของฉัน
 3. URL คือ http://www.youtube.com/watch?v=jjvzHS2kTIY

subject-tile-click4comment

JOC

Advertisements

(ม.6) งานชิ้นที่ 2-รู้จักการ share ที่ชื่นชอบ

joc2014-m6

 

งานชิ้นที่ 2-รู้จักการ share ที่ชื่นชอบ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนชมวิดีโอในเว็บไซต์ Youtube
 2. จากนั้นเลือกวิดีโอที่ชื่นชอบมานำเสนอ โดยนำ URL ที่ได้มากรอกลงในช่องแดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่

ตัวอย่าง

 1. นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0
 2. วิดีโอชื่อ Take The Bus l De Lijn l HD funny videos
 3. URL คือ http://www.youtube.com/watch?v=yQJZUHm0Hxo

subject-tile-click4comment

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

joc2014-m6

งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสมัครใช้งาน Youtube  ที่เว็บไซต์ www.youtube.com
 2. นำ URL ของ Channel ที่ได้มากรอกลงในช่องแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่ และ URL ของ Youtube ของนักเรียน

ตัวอย่างการส่งงาน

นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0

Channel คือ http://www.youtube.com/channel/UCyQGrCmjjrvmdeEgMw5HoDA

 

subject-tile-click4comment

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 5 – กิจกรรมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Ulead VideoStudio
  • ทักษะ: การทำ Overlay ให้กับวิดีโอ 
  • ชื่องาน: กิจกรรม…โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม… (เปลี่ยน “โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม” เป็นชื่อกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ลักษณะงาน:
   1. เป็นการที่นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น
   2. ประกอบด้วยคลิปตั้งแต่ 2 คลิปขึ้นไป
   3. ต้องใส่เทคนิคพิเศษ (effect)  อย่างน้อย  2  เทคนิค
   4. จัดตำแหน่งวิดีโอ Overlay ให้เหมาะสม
   5. คลิปที่นำมาทำ Overlay (คลิปบน) จะต้องเป็นการบรรยาย คลิปที่ถูฏทำ Overlay (คลิปล่าง)
  • ความยาวคลิป: 10-30 วินาที
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาเขียน blog ของตนเอง
 4. นำ URL ที่ได้จาก WordPress.com  เช่น  https://jaturapad.wordpress.com/2013/08/29/2556-m6-homework05/ ‎
  มาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

subject-tile-click4answer

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 4 – กิจกรรมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Ulead VideoStudio
  • ทักษะ: การใส่เทคนิคพิเศษ (Effect) ให้กับวิดีโอ 
  • ชื่องาน: กิจกรรม…โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม… (เปลี่ยน “โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม” เป็นชื่อกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ลักษณะงาน:
   1. เป็นการที่นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น
   2. ประกอบด้วยคลิปตั้งแต่ 2 คลิปขึ้นไป
   3. ต้องใส่เทคนิคพิเศษ (effect)  อย่างน้อย  2  เทคนิค
  • ความยาวคลิป: 10-30 วินาที
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาเขียน blog ของตนเอง
 4. นำ URL ที่ได้จาก WordPress.com  เช่น  https://jaturapad.wordpress.com/2013/08/29/2556-m6-homework03/ ‎
  มาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

subject-tile-click4answer

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 3 – แนะนำตนเอง

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Ulead VideoStudio
  • ทักษะ: การตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน
  • ชื่องาน: แนะนำตนเอง
  • ลักษณะงาน: เป็นการแนะนำตนเอง ประกอบด้วยคลิปตั้งแต่ 2 คลิปขึ้นไป
  • ความยาวคลิป: 10-30 วินาที
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาเขียน blog ของตนเอง
 4. นำ URL ที่ได้จาก WordPress.com  เช่น  https://jaturapad.wordpress.com/2013/08/29/2556-m6-homework03/ ‎
  มาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

subject-tile-click4answer

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 2 – Every Day

ภาระงาน-การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Movies Maker  โดยใช้รูปหน้าของนักเรียน 20 ภาพขึ้นไป  พร้อมเสียงเพลง
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้

  • โดยให้นักเรียนเข้าตอบโดยใช้  ชื่อผู้ใช้ของ WordPress.com  ของนักเรียน
  • หรือ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook.com
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

JOC

(ม.6) งานชิ้นที่ 1 – ประโยชน์ของงานวิดีโอ

ภาระงาน-การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของงานวิดีโอ  นอกเหนือจากที่ครูสอนในชั้นเรียน  มาคนละ 1 ประโยชน์
 2. ตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
  • ให้นักเรียนเข้าตอบโดยใช้  ชื่อผู้ใช้ของ WordPress.com  ของนักเรียน
  • ในกรณีที่จำไม่ได้ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook.com
 3. นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ
 • ทำตามภาพเคลื่อนไหว ที่แสดงวิธีการเข้าใช้งาน

howto-go-homework-anigif

JOC-Click4Homework-icon

JOC