คลังเก็บบล็อก

การแข่งขัน Web Programming Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

การแข่งขัน Web Programming Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา


Read the rest of this entry

Advertisements

การแข่งขัน Web Programming Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

sci-week-kku

การแข่งขัน Web Programming Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

รางวัลเข้าร่วม 

Read the rest of this entry

การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์-สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

sci-week-kku

การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงงานพัฒนาระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

รางวัลชมเชย 

Read the rest of this entry

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แถลง  ณ ห้อง 8104 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์   มี อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ร่วมจัดแสดงตัวอย่างกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ต่อสื่อมวลชน  ซึ่งปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.  ภายใต้หัวข้อการจัดงานหลักคือ “จุดประกายความคิด   พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ “ปีแห่งถั่วเมล็ดแห้ง และ STEM Education”

มีกิจกรรมสำคัญๆ ดังนี้
Read the rest of this entry

ASEAN Connect App. on Android

ASEAN Connect App. on Android

เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย App inventor ของ MIT ซึ่งได้รับการออกแบบให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ASEAN Connect ยังเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนั่นเอง

รางวัล

  • รางวัลเหรียญทองแดง  – การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555  จังหวัดชัยภูมิ
  • รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  – การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ทีมผู้พัฒนา

1. เด็กหญิงสายรุ้ง กมลผาด

2. เด็กหญิงนิติภรณ์ ประเสริฐสังข์

3. เด็กหญิงสายธาร ตาลอัมพร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

ครูที่ปรึกษา

ASEAN-Jaturapad

นายจตุรภัทร  ประทุม

ที่ปรึกษาพิเศษ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ASEAN-Sutep

ว่าที่ ร.ท. สุเทพ ทองจำรูญ

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ASEAN Connect และขอคำชี้แนะในการพัฒนาเวอร์ชันต่อไปด้วยครับ

ASEAN-Connect-App-On-JOC

และนี่คือภาพแสดงแอพพลิเคชัน ASEAN Connect

  • Tips : วิธีติดตั้งแอพจากนอก Market (ติดตั้ง Apk File)

  • Comment ได้นะครับ

CCCCC

OOOOO

MMMMMMMMM

MMMMMMM

EEEEE

NNN

T