ห้องผลงานนักเรียน

ห้องผลงานนักเรียน

ห้องผลงานนักเรียน

——————————————————————————————————————————-

ปีการศึกษา 2559

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

** ผลงานนักเรียน **

 • งานชิ้นที่ 1 – สมัคร E-mail (Hotmail.com) ตรวจพร้อม งานชิ้นที่ 3
 • งานชิ้นที่ 4 – Sway ชิ้นที่ 2 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์ 
 • งานชิ้นที่ 4 – แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1
 • งานชิ้นที่ 5 – Sway ชิ้นที่ 3 เรื่อง การนำเสนอผ่านเว็บเพจ
 • งานชิ้นที่ 7 – Sway ชิ้นที่ 4 เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • งานชิ้นที่ 8 – Sway ชิ้นที่ 5 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
 • งานชิ้นที่ 9 – Sway ชิ้นที่ 6 เรื่อง Portfolio (Final Test)

JOC

ปีการศึกษา 2557

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เทคโนโลยีสื่อผสม

http://www.youtube.com/watch?v=OcgZXVKC8yI

เรื่อง “ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ปี 2556”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวอัญชลี สุขศรีนาค
2. นางสาวอาริษา กมลผุด
3. นางสาวอันธิกา มะอาจเลิศ
4. นางสาวดุจฤทัย พลเยี่ยม
5. นางสาวสุธิดา ธนะชัย
6. นางสาวเวรุรี ธาระวงค์

เรื่อง “พิธีวันไหว้ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวจันจิรา ยงยืน
2. นายอรรถชัย ชินทะวัน
3. นายอัครพล คำบัวโคตร
4. นายธีระพล ชนไชสง
5. นายฤทธิเดช ชูสีวาส
6. นายอภิรุจ พลเยี่ยม

เรื่อง “สวนสนามลูกเสือ ปีการศีกษา 2557 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นายศราวุธ โพนหนองโคก
2. นายนพรัตน์ พิลาภ
3. นายสุรพล ถานผดุง
4. นายทัศนะ น้อยมี
5. นายสิทธิสาท แสงบุตร
6. นายพงพนิชย์ วินทะไชย

——————————————————————————————————————————-

ปีการศึกษา 2556

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

——————————————————————————————————————————-

ปีการศึกษา 2555

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

——————————————————————————————————————————-

 

 

JOC

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: