ม.5

ม.5

joc2016-m5-t2

ภาคเรียนที่  2

 1. คำอธิบายรายวิชา
 2. บทเรียน
  • หน่วยที่ 1  การใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio เบื้องต้น
  • หน่วยที่ 2  การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน
  • หน่วยที่ 3  การพัฒนาโปรแกรมที่มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
  • หน่วยที่ 4  เทคนิคและฟังก์ชันเพิ่มเติมในการพัฒนาโปรแกรม
  • หน่วยที่ 5  โครงงานคอมพิวเตอร์
 3. Patwit Account นักเรียน ปีการศึกษา 2559
 4. บันทึกการมาเรียน
 5. ภาระงาน/การบ้าน (กำหนดงานผ่าน Facebook Group ของแต่ละห้อง)
 6. บันทึกการส่งงาน
 7. ผลงานนักเรียน
 8. บันทึกคะแนนและผลการเรียน

Facebook Group

JOC

 

Advertisements
%d bloggers like this: