ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559

joc-2014-semester1

pic-special-m2-ispic-special-m6-multimediaชุมนุมคอมพิวเตอร์

  • ม.2 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1)
  • ม.6 – คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
  • ชุมนุมคอมพิวเตอร์

joc-2014-semester2

pic-special-m2-ispic-special-m5-cชุมนุมคอมพิวเตอร์

  • ม.2 – การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation : IS2)
  • ม.5 – การโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
  • ชุมนุมคอมพิวเตอร์

JOC

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: