03-ผลงานนักเรียน

03-ผลงานนักเรียน

joc-2014-03-work-result

 

ผลงานนักเรียน

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เทคโนโลยีสื่อผสม

เรื่อง “ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ปี 2556”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวอัญชลี สุขศรีนาค
2. นางสาวอาริษา กมลผุด
3. นางสาวอันธิกา มะอาจเลิศ
4. นางสาวดุจฤทัย พลเยี่ยม
5. นางสาวสุธิดา ธนะชัย
6. นางสาวเวรุรี ธาระวงค์

 

เรื่อง “พิธีวันไหว้ครูโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวจันจิรา ยงยืน
2. นายอรรถชัย ชินทะวัน
3. นายอัครพล คำบัวโคตร
4. นายธีระพล ชนไชสง
5. นายฤทธิเดช ชูสีวาส
6. นายอภิรุจ พลเยี่ยม

 

เรื่อง “สวนสนามลูกเสือ ปีการศีกษา 2557 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม”

สมาชิกในกลุ่ม

1. นายศราวุธ โพนหนองโคก
2. นายนพรัตน์ พิลาภ
3. นายสุรพล ถานผดุง
4. นายทัศนะ น้อยมี
5. นายสิทธิสาท แสงบุตร
6. นายพงพนิชย์ วินทะไชย

JOC

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: