งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

joc-2014-02-homework

ถึงนักเรียน ทุกคนนะครับ ครูมีภาระงานให้ ดังต่อไปนี้

งานชิ้นที่ 1. ให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน โดยการสมัครเว็บบล็อกที่ WordPress หรือใช้เว็บบล็อก WordPress ของนักเรียนเอง (ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมา ให้ทุกคนต้องมี WordPress แล้ว)

  1. ต้องมี E-mail เป็นของตนเอง ซึ่งสามาเข้าใช้ได้ในขณะที่สมัคร และขอให้เป็น Gmail (www.gmail.com) (เพื่อประโยชน์จากการใช้บริการต่างๆ ของ Google เช่น YouTube, Google+)
  2. นำ Gmail ของนักเรียนไปสมัครที่เว็บไซต์ WordPress (www.wordpress.com)  ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
  3. เมื่อสมัครแล้วนักเรียนจะได้ เว็บบล็อก WordPress ของนักเรียนเอง ซึ่งจะมี URL ดังนี้
    • http://ชื่อเว็บบล็อกของนักเรียน.wordpress.com
    • เช่น  http://jaturapad.wordpress.com คือ เว็บบล็อกของครูจตุรภัทร
  4. นำ URL ที่ได้ในข้อ 3 มาส่งครูที่ แบบฟอร์มที่กำหนดให้นี้
——————————————————————————————————————————————————

ส่งงานข้างล่างนี้นะครับ

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: