แบบทดสอบก่อนเรียน การเขียนโปรแกรมภาษาซี

แบบทดสอบก่อนเรียน การเขียนโปรแกรมภาษาซี

subject-tile-click4comment
หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้นักเรียนกรอกข้อมูลนะครับ

รูปแบบการลงชื่อต้องประกอบด้วย
– ชื่อ-สกุลของนักเรียน
– ห้องเรียน
– เลขที่

Advertisements
%d bloggers like this: