งานชิ้นที่ 1 – ประโยชน์ของงานวิดีโอ

งานชิ้นที่ 1 – ประโยชน์ของงานวิดีโอ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของงานวิดีโอ  นอกเหนือจากที่ครูสอนในชั้นเรียน  มาคนละ 1 ประโยชน์
 2. ตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
  • ให้นักเรียนเข้าตอบโดยใช้  ชื่อผู้ใช้ของ WordPress.com  ของนักเรียน
  • ในกรณีที่จำไม่ได้ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook.com
 3. นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

JOC

Advertisements
 1. ใช้ประกอบการเรียน เห็นภาพเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ได้อารมณ์และความรู้สึก

 2. 1.ได้อารมณ์และความรู้สึก
  2.ได้ความบันเทิง ความสนุกสนาน

 3. ใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำเป้นบันทึกความทรงจำที่ดีๆๆ และเหตุการณ์ต่างๆๆที่ประทับใจค่ะ

 4. ใช้ประกอบการเรียน ใช้ดูเป็นสื่อๆต่าง ใช้ในความบันเทิงสนุกสนาน

 5. ใช้ประกอบการเรียน ใช้เพื่อความบันเทิง

 6. เพื่อความเพลิดเพลิน

 7. ใช้ทำงานส่งครูได้ ดูเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานานแล้วได้

 8. เพื่อที่จะได้รู้จักในการที่จะสร้างชิ้นงานวีดีโอขั้นตอนในการทำวีดีโอเพื่อความบันเทิง

 9. ใช้ในความบันเทิงความสนุก
  และความสุข

 10. ใช้เพื่อความบันเทิงและประกอบอาชีพได้

 11. ใช้เพื่อความเพลิดเพลิน ใช้ในการเรียน

 12. ใช้นำเสนองานและความบันเทิงความสนุกสนาน

 13. ใช้ในการเรียน ความบันเทิง

 14. เห็นภาพเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ได้สื่อที่น่าชื่นชม

 15. เกิดทักษะความคิดด้านการสื่อสาร
  พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์
  เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง

 16. ทำให้เรารุ้จักคิดสร้างสรรค์ จากความคิดของเราเอง ทำให้เราสนุกกับการทำงาน
  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 17. มีความน่าสนใจและความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

 18. สร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ให้เเก่ผู้ชม

 19. ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน และได้ความรู้

 20. ทำไห้เกิดความคิดใหม่ใหม่พัฒนาความคิด

 21. ทำให้เรารู้จักการตัดต่อและความคิดใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่

 22. ได้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นของตัวเอง

 23. ได้ความรู้ สนุกด้วย

%d bloggers like this: