งานชิ้นที่ 2 – แบบฝึกหัดที่ 1

งานชิ้นที่ 2 – แบบฝึกหัดที่ 1

คำชี้แจง

  1. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
    1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
    2. จงบอกความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์  และอินเตอร์พรีเตอร์
    3. ภาษาซีใช้ตัวแปลภาษาชนิดใด
  2. โดยตอบใน บล็อก WordPress.com ของตนเอง
  3. นำ ที่อยู่เว็บไซต์บล็อกของนักเรียน มาส่งครู ในช่องแสดงความเห็น ตามนี้
  • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.5)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ภาระงาน/การบ้าน

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ภาระงาน/การบ้าน

 

JOC

Advertisements
%d bloggers like this: