งานชิ้นที่ 1 – ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

งานชิ้นที่ 1 – ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซีแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
 2. จงบอกความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์  และอินเตอร์พรีเตอร์
 3. ภาษาซีใช้ตัวแปลภาษาชนิดใด
 • ตอบคำถามในช่อง ใส่ความเห็น  ด้านล่างนี้
 • ให้นักเรียนเข้าตอบโดยใช้
  •  ชื่อผู้ใช้ของ WordPress.com  ของนักเรียน
  • หรือ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook.com
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.5)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

|||||||
|||||||
||||||||||||||||
||||||||||||
|||||||||
||||||
||||
|

JOC

Advertisements
 1. 1.ตอบ 4ขั้นตอน ได้แก่
  1.เขียนโปรมแกรม(surce code)
  2.คอมไพล์โปรแกรม(compile)
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม(link)
  4.ประมวลผล(run)
  2.ตอบ คอมไพเลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาชีทังหมด
  แต่อินเตอร์พรีเตอร์ทำการอ่านและแปลทีละบรรทัด
  3.ตอบ คอมไพเลอร์ (compiler)

 2. 1. ตอบ มี 4 ขั้นตอนคือ 1. เขียนโปรแกรม 2. คอมไพล์โปรแกรม 3. เชื่อมโยงโปรแกรม 4. ประมวล ผล
  2. ตอบ แตกต่างกันคือ อินเตอร์พรีเตอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทีละคำสั่ง ถึงจะทำงานต่อได้ แต่ คอมไพเลอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดหลังคอมไพล์เสร็จสิ้น
  3. ตอบ คอมไพเลอร์

 3. ๑.ตอบ ๔ ขั้นตอน
  ได้แก่ ๑ เขียนโปรแกรม
  ๒คอมไพล์โปรแกรม
  ๓.เชื่อมโยงโปรแกรม
  ๔.ประมวลผล
  ๒.ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์จะทำการอ่านและแปลโปรแกรมที่ละบรรทัด
  ๓.ตอบคอมไพล์เลอร์

 4. 1 ตอบ มี4ขั้นตอนได้แก่ 1เขียนโปรแกรม 2 คอมไพล์โปรแกรม 3 เชื่อมโยงโปรแกรม 4ประมวลผล
  2 ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์ แปล source code ทีละคำสั่ง และทำตามคำสั่งนั้นทันที
  คอมไพเลอร์ แปล source code ต้นฉบับให้เสร็จก่อน ค่อยทำตามคำสั่งในโปรแกรม
  3 ตอบ ชนิดของข้อมูล (data type) ในการเขียนโปรแกรมหนึ่งๆ จะมีข้อมูลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น
  การนับจำนวนรอบ (loop) ของการทำงานโดยใช้ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม หรือการแสดงข้อความ
  ตัวแปร (variable) เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ การอ้างถึงตำแหน่งของข้อมูลนี้
  จึงมีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อการเขียนโปรแกรม จึงมีการเรียกหน่วยความจำ ในตำแหน่งที่สนใจผ่านตัวแปร

 5. 1 ตอบ 4ขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (source code)
  ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (compile)
  ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link)
  ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run)
  2 ตอบ ข้อแตกต่างในการแปลภาษาภาษาแบบอินเตอร์พรีเตอร์ และ การแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์
  อินเตอร์พรีเตอร์
  1. แปล source code ทีละคำสั่ง และทำตามคำสั่งนั้นทันที
  2. ทำงานในรูปแบบวนทำงานซ้ำ ๆ และจะทำให้ทำงานช้า เพราะจะต้องแปลทีละคำสั่งทีละรอบ
  3. ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อย
  4. เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทีละคำสั่ง ถึงจะทำงานต่อได้
  5. ใช้กับภาษา พีเอชพี (PHP) เอพีแอล (APL) เบสิก (BASIC) เป็นต้น
  คอมไพเลอร์
  1. แปล source code ต้นฉบับให้เสร็จก่อน ค่อยทำตามคำสั่งในโปรแกรม
  2. การทำงานลักษณะวนทำงานซ้ำ ๆ จะทำงานเร็ว เพราะจะเอาออปเจ็กโปรแกรมที่ผ่านการคอมไพล์แล้วไปใช้
  3. ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมาก
  4. เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดหลังคอมไพล์เสร็จสิ้น
  5. ใช้กับภาษาซี (C) ซีชาร์ฟ(C#) โคบอล (COBOL)

  3 ตอบ คอมไพเลอร์

 6. 1.4ขั้นตอนได้แก่ 1.เขียนโปรแกรม(souree code) 2.คอมไฟล์โปรแกรม (compile)
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม(link) 4.ประมวลผล

  2.คอมไฟเลอร์ของภาษาซีคือ c compile การที่คอมไฟล์เลอร์ใช้เรียกว่า คอมไฟล์

  3. คอมไฟล์เลอร์

 7. 1 .ตอบ มี4อัน
  ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (source code)
  ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (compile)
  ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link)
  ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run)
  2.ตอบข้อแตกต่างในการแปลภาษาภาษาแบบอินเตอร์พรีเตอร์ และ การแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ นั้นเปรียบเที่ยบคร่าว ๆ ดังตารางด้านล่างนี้

  1. แปล source code ทีละคำสั่ง และทำตามคำสั่งนั้นทันที 1. แปล source code ต้นฉบับให้เสร็จก่อน ค่อยทำตามคำสั่งในโปรแกรม
  2. ทำงานในรูปแบบวนทำงานซ้ำ ๆ และจะทำให้ทำงานช้า เพราะจะต้องแปลทีละคำสั่งทีละรอบ 2. การทำงานลักษณะวนทำงานซ้ำ ๆ จะทำงานเร็ว เพราะจะเอาออปเจ็กโปรแกรมที่ผ่านการคอมไพล์แล้วไปใช้
  3. ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อย 3. ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมาก
  4. เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทีละคำสั่ง ถึงจะทำงานต่อได้ 4. เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดหลังคอมไพล์เสร็จสิ้น
  5. ใช้กับภาษา พีเอชพี (PHP) เอพีแอล (APL) เบสิก (BASIC) เป็นต้น 5. ใช้กับภาษาซี (C) ซีชาร์ฟ(C#) โคบอล (COBOL) เป็นต้น
  3.ตอบ คอมไฟล์เลอร์

 8. 1ตอบ 4ขั้นตอนคือ1เขียนโปรแกรม2คอมไพล์โปรแกรม3เชื่อมโยงโปรแกรม4ประมวลผล
  2ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์จะทำกานอ่านและแปลทีละบันทัด
  3ตอบ คอมไพล์เลอร์

 9. ข้อ1ตอบ4ขั้นตอน1 การเขียนโปรแกรม 2 คอมไพล์โปรแกรม 3 เชื่่่อมโยงโปรแกรม 4 ประมวลผล
  ข้อ2ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์กับคอมไพเลอร์เเตกต่างกันคืออินเตอร์พรีเตอร์จะเเปลsource codeทีละคำสั่งสั่งทันทีเเต่คอมไพเลอร์จะเเปลsource codeต้นฉบับให้เสร็จก่อนค่อยทำตามคำสั่งในโปรเเกรม
  ข้อ3ตอบคอมไพเลอร์

 10. 1.ตอบ 4ขั้นตอนคือ
  1.เขียนโปรแกรม
  2.คอมไพล์โปรแกรม
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม
  4.ประมวลผล
  2.ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พลีเตอร์จะอ่านโปรแกรมทีละบรรทัด
  3. ตอบ คอมไฟล์เลอร์

 11. 1.ตอบ 4. ขั้นตอน ได้แก่
  1. เขียนโปรแกรม
  2.คอมไพล์โปรแกรม
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม
  4.ประมวลผล
  2.ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์จะทำการอ่านและแปลโปรแกรมที่ละบรรทัด
  3.ตอบคอมไพล์เลอร์

 12. 1ตอบ มี 4ขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (source code)
  ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (compile)
  ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link)
  ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run)
  2ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์ แปล source code ทีละคำสั่ง และทำตามคำสั่งนั้นทันที
  คอมไพเลอร์ แปล source code ต้นฉบับให้เสร็จก่อน ค่อยทำตามคำสั่งในโปรแกรม
  3 ตอบ ชนิดของข้อมูล (data type) ในการเขียนโปรแกรมหนึ่งๆ จะมีข้อมูลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น
  การนับจำนวนรอบ (loop) ของการทำงานโดยใช้ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม หรือการแสดงข้อความ
  โดยใช้ข้อมูลชนิดตัวอักษร
  ตัวแปร (variable) เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ การอ้างถึงตำแหน่งของข้อมูลนี้
  จึงมีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อการเขียนโปรแกรม จึงมีการเรียกหน่วยความจำ ในตำแหน่งที่สนใจผ่านตัวแปร

 13. ข้อ1ตอบ มี4ขั้นตอน1 การเขียนโปรแกรม 2 คอมไพล์โปรแกรม 3 เชื่อมโยงโปรแกรม 4 ประมวลผล
  ข้อ2ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์กับคอมไพเลอร์เเตกต่างกันคืออินเตอร์พรีเตอร์จะเเปลsource codeทีละคำสั่งสั่งทันทีเเต่คอมไพเลอร์จะเเปลsource codeต้นฉบับให้เสร็จก่อนค่อยทำตามคำสั่งในโปรเเกรม
  ข้อ3ตอบ คอมไพเลอร์

 14. ๑. ตอบ มี ๔ ขั้นตอนได้แก่
  ๑.เขียนโปรแกรม
  ๒.คอมไพล์โปรแกรม
  ๓. เชื่อมโยงโปรแกรม
  ๔.ประมวลผล
  ๒. ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์แตกต่างกันกับไพเลอร์คือ อินเตอร์พรีเตอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทีละ คำสั่ง ถึงจะทำงานต่อได้ แต่ คอมไพเลอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดหลังคอมไพล์เสร็จสิ้น
  ๓.ตอบ คอมไพเลอร์

 15. 1ตอบ 4ขั้นตอนคือ1เขียนโปรแกรม2คอมไพล์โปรแกรม3เชื่อมโยงโปรแกรม4ประมวลผล
  2ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์จะทำกานอ่านและแปลทีละบันทัด
  3ตอบ คอมไพล์เลอร์

 16. ข้อ1 ได้เเก่4ขั้นตอน1 การเขียนโปรแกรม 2 คอมไพล์โปรแกรม 3 เชื่อมโยงโปรแกรม 4 ประมวลผล
  ข้อ2ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์กับคอมไพเลอร์เเตกต่างกันคืออินเตอร์พรีเตอร์จะเเปลsource codeทีละคำสั่งสั่งทันทีเเต่คอมไพเลอร์จะเเปลsource codeต้นฉบับให้เสร็จก่อนค่อยทำตามคำสั่งในโปรเเกรม
  ข้อ3ตอบ คอมไพเลอร์

 17. 1.ตอบ ๔ ขั้นตอน
  ได้แก่ 1.เขียนโปรแกรม (sourcu code)
  2.คอมไพล์โปรแกรม(cormpile)
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม(link)
  4.ประมวลผล(run)
  2ตอบ คอมไพล์เลอร์(compiler)ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์(interpreter)จะทำการอ่านและแปลโปรแกรมที่ละบรรทัด
  3 ตอบ คอมไพล์เลอร์

 18. ข้อ1ตอบ มี4ขั้นตอน1 การเขียนโปรแกรม 2 คอมไพล์โปรแกรม 3 เชื่อมโยงโปรแกรม 4 ประมวลผล
  ข้อ2ตอบ อินเตอร์พรีเตอร์กับคอมไพเลอร์เเตกต่างกันคืออินเตอร์พรีเตอร์จะเเปลsource codeทีละคำสั่งสั่งทันทีเเต่คอมไพเลอร์จะเเปลsource codeต้นฉบับให้เสร็จก่อนค่อยทำตามคำสั่งในโปรเเกรม
  ข้อ3ตอบ คอมไพเลอร์

 19. 1.ตอบ มี4ขั้นตอน คือ

  1.เขียนโปรแกรม

  2.คอมไพล์โปรแกรม

  3.เชื่อมโยงโปรแกรม

  4.ประมวลผล

  2.ตอบ คอมไพล์เลอร์ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์จะทำการอ่านและแปลโปรแกรมทีละบรรทัด

  3.ตอบ คอมไพล์เลอร์(compiler)

 20. 1. ตอบ มี 4 ขั้นตอนคือ
  1. เขียนโปรแกรม
  2. คอมไพล์โปรแกรม
  3. เชื่อมโยงโปรแกรม
  4. ประมวล ผล
  2. ตอบ แตกต่างกันคือ อินเตอร์พรีเตอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทีละคำสั่ง ถึงจะทำงานต่อได้ แต่ คอมไพเลอร์เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดหลังคอมไพล์เสร็จสิ้น
  3. ตอบ คอมไพเลอร์

 21. 1. ตอบ 4 ขั้นตอน

  1 เขียนโปรแกรม source code

  2 คอมไพล์โปรแกรม compile

  3 เชื่อมโยงโปรแกรม link

  4 ประมวลผล run

  2 ตอบ คอมไพล์ จะทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมนตั้งแต่ตนจนจบแล้วแปลผลทีเดียว

  อินเตอร์พรีเตอร์ จะทำการแปลทีละบรรทัด

  3 ตอบ คอมไพเลอร์

 22. 1. ตอบ ๔ ขั้นตอน
  คือ 1.เขียนโปรแกรม (sourcu code)
  2.คอมไพล์โปรแกรม(cormpile)
  3.เชื่อมโยงโปรแกรม(link)
  4.ประมวลผล(run)
  2. ตอบ คอมไพล์เลอร์(compiler)ทำการอ่านโปรแกรมภาษาซีทั้งหมดอินเตอร์พรีเตอร์(interpreter)
  จะทำการอ่านและแปลโปรแกรมที่ละบรรทัด
  3. ตอบ คอมไพล์เลอร์

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: