7. กลุ่มที่ 3-โครงงาน Asian studies

ผลงานนักเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง โครงงานสื่อออนไลน์อาเซียนศึกษา ( Asian Studies)

2555-601-03

เสนอ
คุณครูจตุรภัทร ประทุม

โดย
นายณัฐวัฒน์ พลเยี่ยม
นายคเณศ เยาวเสริฐ
นายนพพร พลเยี่ยม
นางสาวนิภาพร บุระพวง
นางสาวเจษฎาภรณ์ ไชยโอชะ

สมาชิกในกลุ่มที่ 3 ม. 6/1

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายงาน

นำเสนอ

โฆษณา

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: