6. กลุ่มที่ 2-โครงงานมหัศจรรย์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (wonderful herbs for the health)

ผลงานนักเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์

เรื่อง  โครงงานออนไลน์มหัศจรรย์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

(wonderful herbs plant for the health)

2555-601-02

เสนอ
คุณครูจตุรภัทร ประทุม

โดย
1. นายอัครพล แสนสง่า เลขที่ 4
2. นายภาคภูมิ หลวงสมบัติ เลขที่ 6
3. นายสราวุฒิ สนั่นเอื้อ เลขที่ 7
4. นางสาวณัฐวดี ละอองศรี เลขที่ 11
5. นางสาวศิริวรรณ นามสวัสดิ์ เลขที่ 14

สมาชิกในกลุ่มที่ 2 ม. 6/1

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายงาน

นำเสนอ

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: