04-ผลการเรียน

 

1.  ผลการสอบกลางภาค  ภาคเรียน 2/2555

อยู่ระหว่างดำเนินการ

2.  ผลการสอบปลายภาค  ภาคเรียน 2/2555

ยังไม่ได้ทำการทดสอบ

3.  ผลการเรียน  ภาคเรียน 2/2555

อยู่ระหว่างการเรียนการสอน

 

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: