งานชิ้นที่ 1 – แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการตอบกลับ

แบบฟอร์มแจ้ง Facebook ของนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0An0JAFQX1nm6dFBpajBhYlZtTlIwc0UtcGktNTJoM3c&output=html

เมื่อนักเรียนตรวจสอบผลการส่งงานแล้ว พบว่า

1. ไม่มีคะแนน / ไม่ผ่าน / อยากแก้ไข 

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้ส่งใหม่ อีกครั้ง หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่ถูกต้อง แล้วแจ้งครู

2. หากสงสัยในคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัิติ

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้นักเรียนปรึกษาหรือแจ้งครู
Advertisements
 1. นายวิษณุ กันยารัตน์

  ขอส่งfacebook http://wisanu565@gmail.com

 2. นางสาว เนย แซ่ลี้ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 17
  ส่ง wordpress ค่ะ http://noeysaelee.wordpress.com

 3. น.ส ฉันทนา โนราช

  ขอส่งเว็บบล็อก htt://chahtana.wordpress.com

 4. ขอส่งเว็บบล็อก facebook.com/ruttanabeer

 5. ขอส่งเว็บบล็อกhttp://chalongchainut.wordpress.com

 6. นางสาว เนย แซ่ลี้ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 17
  ส่ง wordpress ค่ะ http://noeysaelee.wordpress.com

 7. ขอส่งเว็บบล็อก http;//apyapiwanwordpress.com

 8. ขอส่งชื่อ wordpress ของสุจิน คิม http://sujincim.wordpress.com

 9. รัตนา กมลเชื้อ เลขที่ 12 ม.5/1 ส่ง wordpress – http://ruttanabeer.wordpress.com

 10. ส่ง บล็อก ค่ะ
  นางสาว กรรณิกา กล้าหาญ
  http://kannikablog.wordpress.com

 11. นฤมล อำนาเรียง ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19 ส่ง facebook – http://www.facebook.com/narumol.amnareng

 12. ส่งเว็บบล็อกค่ะ
  น.ส กิตติยา วงษ์ก่อ
  เลขที่ 14 ชั้น ม.5/1

  http://www.kittiyaminmin.wordpress.com

%d bloggers like this: