งานขิ้นที่ 4 การเขียนบล็อก เรื่องขั้นตอนการทำงานและรหัสจำลอง


1. ภาระงาน การเขียนบล็อก เรื่อง ขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) และรหัสจำลอง (Pseudo Codes)

 • ให้นักเรียนเขียนเรื่องใหม่  จากเมนู “เรื่อง
 • เรื่องที่เขียน คือ ขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) และรหัสจำลอง (Pseudo Codes)
 • เรื่องที่เขียน ต้องมาจากเว็บไซต์ทีี่มีความน่าเชื่อถือ หลากหลายเว็บไซต์  และให้ผ่านกาีรเรียบเรียงเป็นของนักเรียนเอง
 • เรื่องที่เขียน ต้องประกอบด้วย เนื้อหา  ภาพประกอบ และคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • เรื่องที่เขียน ต้องอ้างอิงเว็บไซต์ต้นฉบับ ไว้ท้ายเรื่อง เพื่อแสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูที่ บัญญัติ 10 ประการ)

 

2. การส่งงาน

 • กำหนดส่ง ภายใน 1 สัปดาห์
 • ส่งงานผ่าน Facebook  ในกลุ่ม คนพ.ปี 2555 (ม.5) (กลุ่มปิด)
 • รูปแบบการส่่ง
  – ชื่อ-สกุลของนักเรียน
  – ห้องเรียน
  – เลขที่
  – URL ของเว็บบล็อกเรื่องที่นักเรียนสร้าง

 

3. ขั้นตอนการส่งงาน

 • เขียนบล็อกให้เรียบร้อย และเข้าสู่บล็อกที่ต้องการส่งนั้น
 1. คลิกคลุมดำข้อความ URL
 2. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Copy
 3. เข้าสู่ กลุ่ม คนพ.ปี 2555 (ม.5) ใน Facebook
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และนำ URL ที่คัดลอกแล้วมาใส่ ด้วยการคลิกขวา เลือก Paste
 5. คลิกที่ปุ่ม โพสต์ เพื่อส่งงาน

 

 

 

หรือนักเรียนสามารถส่งได้ในด้านล่างนี้

//

โฆษณา

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: