งานขิ้นที่ 3 การเขียนบล็อก เรื่องประวัติภาษาซี


1. ภาระงาน การเขียนบล็อก เรื่อง การประวัติภาษาซี

 • ให้นักเรียนเขียนเรื่องใหม่  จากเมนู “เรื่อง
 • เรื่องที่เขียน คือ ประวัติภาษาซี
 • เรื่องที่เขียน ต้องมาจากเว็บไซต์ทีี่มีความน่าเชื่อถือ หลากหลายเว็บไซต์  และให้ผ่านกาีรเรียบเรียงเป็นของนักเรียนเอง
 • เรื่องที่เขียน ต้องประกอบด้วย เนื้อหา  ภาพประกอบ และคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • เรื่องที่เขียน ต้องอ้างอิงเว็บไซต์ต้นฉบับ ไว้ท้ายเรื่อง เพื่อแสดงถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ดูที่ บัญญัติ 10 ประการ)

 

2. การส่งงาน

 • กำหนดส่ง ภายใน 1 สัปดาห์ (31 สิงหาคม 2555)
 • ส่งงานผ่าน Facebook  ในกลุ่ม คนพ.ปี 2555 (ม.5) (กลุ่มปิด)
 • รูปแบบการส่่ง
  – ชื่อ-สกุลของนักเรียน
  – ห้องเรียน
  – เลขที่
  – URL ของเว็บบล็อกเรื่องที่นักเรียนสร้าง

 

3. ขั้นตอนการส่งงาน

 • เขียนบล็อกให้เรียบร้อย และเข้าสู่บล็อกที่ต้องการส่งนั้น
 1. คลิกคลุมดำข้อความ URL
 2. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Copy
 3. เข้าสู่ กลุ่ม คนพ.ปี 2555 (ม.5) ใน Facebook
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และนำ URL ที่คัดลอกแล้วมาใส่ ด้วยการคลิกขวา เลือก Paste
 5. คลิกที่ปุ่ม โพสต์ เพื่อส่งงาน

 

 

 

หรือนักเรียนสามารถส่งได้ในด้านล่างนี้

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/all.js#xfbml=1&appId=357612147618540”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 
โฆษณา

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: