แบบประเมินการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2

Jaturapad's-Online-Class-ประเมินการสอน

Advertisements
 1. นางสาว อาภัสรา ยิ่งคำแหง เลขที่ 12 ชั้น ม.6/1
  ส่งแล้วนะค่ะ

 2. นางสาว จินตนา ศิริบรูณ์ เลขที่ 10 ชั้น ม.6/1
  ส่งแล้วนะค่ะ

 3. นางสาวเจษฎาภรณ์ ไชยโอชะ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  ส่งแล้วค่ะ

 4. นางสาวนิภาพร บุระพวง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  ส่งแล้วค่ะ

 5. นางสาวณัฐวดี ละอองศรี เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  ส่งแบบประเมินแล้วค่ะ

 6. นายปัสธร หวานอารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 5
  ส่งงานแล้วครับ

 7. นางสาวศิริวรรณ นามสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 8. นางสาวณัฐวดี ละอองศรี เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  ส่งงานแล้วค่ะ

 9. นายวินัย ไชยคันเชือก

  นายวินัย ไชยคันเชือก เลขที่ 1 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 10. นายดามศักดิ์ สุดชาดา

  นายดามศักดิ์ สุดชาดา เลขที่ 2 ม. 5/2
  ส่งเเล้วครับ

 11. นายธวัช สีวรม

  นายธวัช สีวรม เลขที่ 3 ม. 5/2
  ส่งเเล้วครับ

 12. นายฤทธิไกร วิชัยโคตร

  นายฤทธิไกร วิชัยโคตร เลขที่ 4 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 13. นายวราชัย บุตรพรม

  นายวราชัย บุตรพรม เลขที่ ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 14. นางสาววิจิตรา จรบุรมย์

  นางสาววิจิตรา จรบุรมย์ เลขที่ 13 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 15. นายจัตตราวุธ อุ่นหลวง

  นายจัตตราวุธ อุ่นหลวง

 16. นายบุญมี ทิมา

  นายบุญมี ทิมา เลขที่ 7 ม. 5/2
  ส่งเเล้วครับ

 17. นายทศพล สารพัฒน์

  นายทศพล สารพัฒน์ เลขที่ 8 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 18. นางสาวหัตฐญา ทิพยืสนเท่ห์

  นางสาวหัตฐญา ทิพยืสนเท่ห์ เลขที่ 16 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 19. นายราเชนทร์ เศรษฐมาตย์

  นายราเชนทร์ เศรษฐมาตย์ เลขที่ 9 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 20. นางสาวเพ็ญพิศ อัศวภูมิ

  นางสาวเพ็ญพิศ อัศวภูมิ เลชที่ 14 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 21. นายสุทัศน์ กมลผุด

  นายสุทัศน์ กมลผุด เลขที่ 10 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 22. นายกฤษดา คล้าประเสริฐ

  นายกฤษดา คล้าประเสริฐ เลขที่ 11 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 23. นางสาวอุมาพร วิชามุข

  นางสาวอุมาพร วิชามุข เลขที่ 17 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 24. นายยิ่งยง พลเยี่ยม

  นายยิ่งยง พลเยี่ยม เลขที่ 12 ม.5/2
  ส่งเเล้วครับ

 25. นายนพพร พลเยี่ยม เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  ส่งแบบประเมืนครูแล้วครับ

 26. นางสาวกรรณิกา กล้าหาญ

  นางสาวกรรณิกา กล้าหาญ เลขที่ 18 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 27. นางสาวนภัสสร สุ่มมาตย์

  นางสาวนภัสสร สุ่มมาตย์ เลขที่ 24 ม.5/2
  ส่งเเล้วค่ะ

 28. นางสาวนฤมล อำนาเรียง

  นางสาวนฤมล อำนาเรียง เลขที่ 19ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 29. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเเนน

  นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเเนน เลขที่ 23 ม.5/2
  ส่งเเล้วค่ะ

 30. นางสาวอิสรา คำพินิจ

  นางสาวอิสรา คำพินิจ เลขที่ 20 ม.5/2
  สงแล้วค่ะ

 31. นางสาวสุวิมล นนทะภา

  นางสาวสุวิมล นนทะภา เลขที่ 22ม.5/2
  ส่งเเล้วค่ะ

 32. นางสาวศรีสุดา หงษ์สีหม่น

  นางสาวศรีสุดา หงษ์สีหม่น เลขที่ 21 ม.5/2
  ส่งเเล้วค่ะ

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: