งานชิ้นที่ 1 – แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการตอบกลับ

แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

* Facebook-checked คือ การตรวจสอบเว็บ Facebook ของนักเรียน

* WordPress-checked คือ การตรวจสอบเว็บ WordPress ของนักเรียน

0 คือ ตรวจแล้ว แต่ไม่ผ่าน

1 คือ ตรวจแล้ว และผ่าน

ช่องว่าง คือ ยังไม่ตรวจ

เมื่อนักเรียนตรวจสอบผลการส่งงานแล้ว พบว่า

1. ไม่มีคะแนน / ไม่ผ่าน / อยากแก้ไข

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้ส่งใหม่ อีกครั้ง หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีที่ถูกต้อง แล้วแจ้งครู

2. หากสงสัยในคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัิติ

แนวปฏิบัติคือ —-> ให้นักเรียนปรึกษาหรือแจ้งครู
Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: