งานชิ้นที่ 1 – แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

งานชิ้นที่ 1 – แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555

1. ภาระงาน/การบ้าน

แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 เป็นแบบฟอร์มที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้น, E-mail, Facebook และ WordPress ของนักเรียน โดย

  1. นักเรียนเตรียม E-mail ของตนเอง
  2. นักเรียนเตรียม ที่ตั้งเว็บเครือข่ายสังคม (Social Web URL) Facebook ของตนเอง
  3. นักเรียนเตรียม ที่ตั้งเว็บบล็อก (Web Blog URL) WordPress ของตนเอง
  4. นักเรียนนำข้อมูล จากข้อม [1, 2, 3,] มากรอกลงใน “แบบฟอร์มข้อมูลของนักเรียน ปีการศึกษา 2555” ที่ครูเตรียมไว้ด้านล่างนี้
  5. นักเรียนติดตามผลการส่งงานได้ที่ เมนู 03-ผลงานนักเรียน ต่อไป
  6. หรือติดตามได้ ที่นี


*** หากนักเรียนมีปัญหาในการสมัคร E-mail และการส่งงาน ***
ขอให้แสดงข้อความ ในกล่องความคิดเห็นได้ 

Advertisements
%d bloggers like this: