02-ภาระงาน/การบ้าน


ถึงนักเรียน ทุกคนนะครับ ครูมีภาระงานให้ ดังต่อไปนี้

งานชิ้นที่ 1. ให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน โดยการสมัคร Youtube Channel หรือช่อง Youtube ของนักเรียนเอง

งานชิ้นที่ 2.

Advertisements
%d bloggers like this: