งานชิ้นที่ 3 – รายงานตัว

รายงานตัว ผ่านทาง WordPress โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ของ Facebook

Advertisements
 1. ชื่อ น.ส กิตตืยา วงษ์ก่อ
  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 14
  มารายงานตัวค่ะ

 2. นางสาวชมภุนุช พลเยี่ยม
  ชั้นม.4/1เลขที่26
  รายงานตัวค่ะ

 3. นายสุจิน คิม
  ชั้นม.4/1เลขที่ 4
  มารายงานตัวครับ

 4. นายอถินันท์ ประชาคง
  ชั้น ม 4/1 เลขที่ 5
  มารายงานตัว

 5. น.ส ศิริลักษณ์ พลเยี่ยม

  ชั้น ม 4/1

  เลขที่ 20

 6. ชื่อ นาย ปรีชา คุ้มกุดลิง

  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 10

  มารายงานตัวครับ

 7. นางสาว จุฑารัตน์ วรณิต
  ชั้น ม.401 เลขที่18
  รายงานตัวค่ะ

 8. ชื่อ น.ส เนตรมณี ศรีเเนน

  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 16

  มารายงานตัวค่ะ

 9. ชื่อ นางสาว ดาราวรรณ พลเยี่ยม
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 23
  มารายงานตัวค่ะ

 10. ชื่อ น.ส อุมาพร วิชามุข
  ชั้น ม.4/2 เลขที่ 18

 11. รายงานตัว
  นางสาว เนย แซ่ลี้
  ชั้น ม. 4/1 เลงที่ 17

 12. รายงานตัว
  นางสาว ปิ่นมณี ภูจอมนิน
  ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 24

 13. น.ส นัทธวรรณ เก้าเมือง
  เลขที่ 11 ชั้น 4/1
  รายงานตัวค่ะ

 14. นางสาว วิขุดา อรัญโชติ
  เลขที่ 25 ชั้น 4/1
  รายงานตัวค่ะ

 15. รายงานตัวค่ะ
  น.ส. รัตนา กมลเชื้อ ม.4/1 เลขที่ 12

 16. รายตัวครับ
  นาย นพวิทย์ รอดตรง ม 4/1 เลขที่ 9

 17. นาย สุทัศน์ กมลผุด ม.4/2 เลขที่ 10
  รายงานตัวครับ

 18. นาย กฤษดา คล้ายประเสริฐ ม.4/2 เลขที่ 11

  รายงานตัวครับ

 19. นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีแนน ม.4/2 เลขที่ 25

  รายงานตัวค่ะ

 20. นาย วราชัย บุตรพรม ม.4/2 เลขที่ 4

  รายงานตัวครับ

 21. นาย ฤทธิไกร วิชัยโคตรม.4/2เลขที่3

  รายงานตัวครับ

 22. รายงานตัว
  นางสาว เจษฎาภรณ์ สุขเสริม
  เลขที่

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: