01-รายงานตัวที่นี่ครับหัวข้อ “เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล

หลังจากที่นักเรียน สมัคร E-mail, Facebook, WordPress เป็นที่เรียบร้อยให้นักเรียน

Advertisements
 1. นายรุ่งสุริยา พลเยี่ยม
  ชั้น ม.6/1
  เลขที่ ถ

 2. นางสาวสิริประภา สาบรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขที่ 27

 3. นาย จักจิตร แวงวรรณ ชั้นม.6 เลขที่ 1

 4. นายอนุรักษ์ ทุมนี ชั้นมัธยมศึษาปีที่ 6 เลขที่ 6

 5. น.ส. วีรญา สุดชาดา ชั้น ม.6 เลขที่15

 6. นางสาว หทัยรัตน์ บุตรศาสตร์ ชั้น ม.6 เลขที่ 26

 7. ชื่อนางสาวอรุโณทัย พลเยี่ยม
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16

  มารายงานแล้วนะคะ

 8. นางสาวสุปราณี เยาวไชย
  ม.6/1 เลขที่ 30

 9. นายรุ่งทิวา ศรีอุทธา
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

 10. น.ส.อารดา ชุมนุม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29

 11. ชัยมงคล สังฆะคาม
  เลขที่ 5 ชั้น ม.5/1

 12. รายงานตัวคะ น.ส.ฤทัยการณ์ แสงปาก ม.5/2 เลขที่ 15

 13. นาย อภิชาติ ตาลทรัพย์ เลขที่ 9 ชั้น 5/2 รายงานตัวแล้วคับผม

 14. น.ส.สุวรรณี ยุบลชิต ม.5/2 เลขที่ 12 รายงานตัวคะ

 15. น.ส.สุพรรษา พลเยี่ยม ม.5/2 เลขที่ 14 รายงานตัวคะ

 16. นางสาวเพ็ญนภา โพธิมาตร
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 16

 17. นางสาวอลิสา คุ้มกุดลิง ม.5/1 เลขที่28
  บ้านดงมัน ม.4 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
  จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

 18. สวัสดีค่ะอาจารย์พอดีหนูนึกว่ามันยังไม่ส่งเลยทำตั้งหลายครั้งช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ

 19. นิตยา พลเยี่ยม 5/1 เลขที่ 20 ค่ะ

 20. อ่านให้แหน่!คร้าบ
  นายรุ่งทิวา ศรีอุทธา
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

 21. พิทักษ์ นาเมือง ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3

 22. น.ส.เนาวรัตน์ บุญตาราฎร์ ชั้น ม.6 เลขที่12

 23. ชื่อนางสาว ทิพย์นภา โฮมแพน ชันม.5/1เลขที่15อ่านให้หน่อยนะคะหวังว่าหนูคงไม่ติด0แล้ว

 24. ภูวดล ชินทะวัน ชั่น ม.6/1 เลขที่ 7

 25. นายสิทธิชัย ศิริปะกะ
  ชัน ม.6/1
  เลขที่ 8

 26. กรุณา
  ตรวจ
  Blong
  ให้ แหน่ คร๊าบบบบบบบบบ
  อจ.
  ยำตรวจให้แหน่เด้อคร๊าบบบ

 27. วนิดา ผดุงลม เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

 28. ชื่อ น.ส.พิจิตรตรา ชุมนุม
  เลขที่ 14 ชั้น ม.6/1

 29. สุกัญญา โคตุรพันธ์

  ม.6/1 เลขที่29

 30. อาจารย์คะหนูทำงานแล้วนะคะตรวจให้หนูด้วยนะคะ

 31. สุปราณี หาระภูมิ เลขที่ 25 ม.6

 32. นายพีระพงษ์ พลเยี่ยม
  ชั้น ม.6/1
  เลขที่ 3
  post แล้วครับอาจารย์

 33. น.ส.พรพิรุณ ธนะชัย
  ม.6
  เลขที่ 13

 34. สิรีรัตน์ แมดคำ
  ม.6/1
  เลขที่24

 35. บญเรืองยศ ถินคำเชิด
  ม.6/1 เลขที่ 20

 36. สงกรานต์ ธรรมธุระ
  ม6/1 เลขที่26

 37. เกตุวดี ชัยเณร
  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11

 38. ตรวจงานให้ด้วย
  นางสาว วิภาวดี ราชสมบัติ
  ชั้น ม.6/1

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: