02-การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์

การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ในทุกวันนี้ได้ถือเป็นช่องทางที่จำเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการปรีอีเมล์
อยู่มากมาย ทั้งหน่วยงานของรัฐเอง และของเอกชนที่ได้รับความเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ

ครูได้นำเสนอเอกสารฉบับหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนได้ดาวน์โหลด ไปศึกษา และนำความรู้
ไปใช้ในการทดสอบด้วย

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ ใบความรู้เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์

นอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถเข้าไปศึกษาที่

http://sunanta094.blogspot.com/

ได้เช่นกันครับ

Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: