KNP MICT Blog

หัวข้อ “เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล
คำชี้แจง

 1. นักเรียน(ทุกคน)ต้องมี E-mail เป็นของตนเอง ใช้ Hotmail หรือ Gmail นะครับเพื่อความเป็นสากล
 2. นักเรียน(ทุกคน)ต้องนำ E-mail จากข้อ 1. มาสมัคร Facebook และเพิ่มครูเป็นเพื่อน จากนั้นค้นหากรุ๊ป KNP MICT Blog ให้พบ แล้วเข้าร่วมกรุ๊ปให้ได้
 3. นักเรียน(ทุกคน)ต้องนำ E-mail จากข้อ 1. มาสมัคร WordPress เพื่อรอรับการเข้าร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนต่อไป

เมื่อนักเรียนทำตามข้อ 1-3 เป็นที่เรียบร้อยให้นักเรียนปฏิบัติตามเมนู ดังนี้

01-รายงานตัวที่นี่ครับ
02-การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์
03-Blog และการเขียน Blog
04-ตรวจสอบคะแนนได้ที่นี่

Advertisements
 1. ผมชื่อ นายปัสธร หวานอารมย์ มารายงานตัวแล้วคับ

 2. น.ส.จิราพร สุรทร
  ชั้น ม. 5/1
  เลขที่ 31

 3. นายดณุพล ไกรยสินธุ์
  เลขที่ 6 ม.5/1

  ครูบ่นเก่งจังเลย 5555+++++++

 4. นายรุ่งทิวา ศรีอุทธา
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่ 7

 5. นางสาววิภาวดี ราชสมบัติ
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่ 25

 6. น.ส.นงนุช ยุบลชิต
  ชั้น ม5/1

  เลขที่ 33

 7. ชื่อ นายอนุชา เนตรโสภา
  ชั้น มใถ เลขที่ ต
  ไม่รู้จะถูกหรือเปล่า

 8. นางสาวนิภาพร บุระพวง
  เลขที่21
  ชั้นม. 4

 9. นางสาวณัฐวดี ละอองศรี ชั้นม.4 เลขที่ 19

 10. นางสาวศิริวรรณ นามสวัสดิ์
  เลขที่ 23
  ชั้นม.4

 11. น.ส. ริยด้า สุดชาดา
  ชั้ม ม.5/1
  เลขที่ 35

 12. นางสาวเบญจรงค์ คูนาดี
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่ 13
  ครูหนึ่งขี้บ่น

 13. นางสาวเพ็ญนภา โพธิมาตร
  ชั้น ม .5/1
  เลขที่ 16
  ครูหนึ่งสุดแสนจะขี้บ่น (ฮา…ละซิ)

 14. นางสาวอาภัสรา ยิ่งคำแหง

 15. ครูหนึ่งก็ชอบบ่นไปเรื่อย
  5555555555555+++

 16. ครูหนึ่งใจแดง
  5555+++

 17. นางสาว ณัฐวดี ละอองศรี

 18. นายเพ็ญพิชิต ประดากรณ์
  ชั้นม.6/1 เลขที่ 4

 19. น.ส.บุญธิกา นนทะภา
  ชั้นม.5/1
  เลขที่34

 20. นาย ชาญชัย จรบุรมย์
  ชั้นม.6/2 เลขที่ 1
  ตรวจ Biog ม.5 ให้ผมด้วยนะครับ

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: