ประวัติครูจตุรภัทร

ประวัติครูจตุรภัทร

Jaturapad_wordpress4

ชื่อ นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 093 321 8212
e-Mail jaturapad_at_hotmail_com
ที่ทำงาน โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
สพม.เขต 27
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 182 หมู่ที่ 6 บ้านหว่าน
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2546 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2545 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ.2541 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Advertisements

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: