ครูหนึ่ง.. ก็บ่นไปเรื่อย

ยินดีต้อนรับทุกๆคนสู่ ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร

          เนื่องจากเพื่อให้การเรียนการสอนของครูจตุรภัทรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ และเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะการเรียนรู้ต้องทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (มีลักษณะเดียวกันกับในห้องเรียนครับ) การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนทำผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ (นอกเหนือจากที่นักเรียนติดต่อสื่อสารครู โดยตรงที่ห้องเรียน ห้องพักครู การโทรศัพท์ เป็นต้น) และการส่งงาน/การบ้านต้องทำผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นกันครับ

          ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากห้องเรียนของครูจตุรภัทรให้มาก เพื่อเพิ่มทักษะของตนเองให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีอย่างเท่าทัน และมีจริยธรรม ซึ่งครูเองก็คาดหวังว่าห้องเรียนออนไลน์แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรีียนทุกคน ขอให้นักเรียนจะเข้ามาใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และทำงานส่งอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

          ต่อไปขอแนะนำ ห้องเรียนออนไลน์อย่างคร่าวๆ ให้นักเรียนทราบนะครับ

1. ห้องเรียนของครูจตุรภัทร จะมีเมนูหลักให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามระดับชั้น
2. ในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย เนื้อหา ภาระงาน/การบ้าน ผลงานของนักเรียน และผลการเรียน และอื่นๆ ที่ครูเห็นเป็นประโยชน์

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับ

1. WordPress(เว็บบล็อก): ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร (https://jaturapad.wordpress.com) -เป็นห้องเรียนหลักนะครับ
2. Facebook(แฟนเพจ): Jaturapad’s Online Class (https://www.facebook.com/Jaturapad.JOC) -เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างการเรียนนะครับ

และการรอการปรับปรุงเรียนต่อไปเรื่อยๆ นะครับ

———————————————————————–

หาไม่ยากครับ จตุรภัทร ประทุม ลองดูใน  สิ

ฉันเอง

ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ฉันสงสัย ว่าลูกศิษย์ของฉันจะทำงานที่ฉันสั่งได้หรือไม่
ฉันได้ยิน เสียงลูกศิษย์ของฉันและผู้ปกครองบ่น
ฉันเห็น ลูกศิษย์ของฉันพยายามศึกษาและตั้งใจทำงานที่ฉันมอบหมาย
ฉันอยาก ให้ลูกศิษย์ของฉันเป็นคนดีและคนเก่ง
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ฉันแสร้ง ทำเป็นคนดุเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและเพื่ออนาคตของตนเอง
ฉันรู้สึก เครียดและอึดอัดเมื่อทำอย่างนั้น
ฉันสัมผัส ความเป็นมิตรของคนที่ชื่นชมฉัน และสายตาที่ไม่เป็นมิตรกับคนที่ชิงชังฉัน
ฉันกลุ้มใจ เมื่อลูกศิษย์ของฉันไม่มีความเพียรพยายาม
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ฉันเข้าใจ ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน
ฉันพูด ให้นักเรียนทุกคนมีความพยายาม ทุกอย่างสามารถเรียนรู้กันได้ถ้ามีใจให้มัน
ฉันฝัน ให้ลูกและลูกศิษย์ของฉันเป็นคนดีและคนเก่ง
ฉันพยายาม ถ่ายทอดความรู้ อดทนทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน
ฉันหวัง ให้ลูกและลูกศิษย์ของฉันปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวง
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Advertisements
 1. ครูหนึ่งครับ
  กรุณาตรวจ blog ให้หน่อยนะครับ
  และ
  ผมเป็นสมาชิกของ youtube แล้ว
  ชื่อ
  http://www.youtube.com/gan2468

 2. ตรวจ blong ให้ผมแหน่…
  ถ้าผิดหรือไม่มีข้อมูล
  กรุณา…บอกผมด้วยนะครับ
  จะได้ไปแก้ ให้มันถูกสักที

 3. ตรวจบล็อกให้หน่อยค่ะ

 4. ครูหนึ่งครับ
  กรุณาตรวจ blog ให้หน่อยนะครับ

 5. ครูหนึ่งคะ
  กรุณาตรวจ blog ให้หน่อยนะคะ

 6. ครูหนึ่งค่ะตรวจ Blog ให้หน่อยนะค่ะ
  น.ส.เพ็ญนภา โพธิมาตร ม.6/1 เลขที่ 16 ค่ะ

%d bloggers like this: