(ม.6) งานชิ้นที่ 5 – กิจกรรมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Ulead VideoStudio
  • ทักษะ: การทำ Overlay ให้กับวิดีโอ 
  • ชื่องาน: กิจกรรม…โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม… (เปลี่ยน “โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม” เป็นชื่อกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ลักษณะงาน:
   1. เป็นการที่นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น
   2. ประกอบด้วยคลิปตั้งแต่ 2 คลิปขึ้นไป
   3. ต้องใส่เทคนิคพิเศษ (effect)  อย่างน้อย  2  เทคนิค
   4. จัดตำแหน่งวิดีโอ Overlay ให้เหมาะสม
   5. คลิปที่นำมาทำ Overlay (คลิปบน) จะต้องเป็นการบรรยาย คลิปที่ถูฏทำ Overlay (คลิปล่าง)
  • ความยาวคลิป: 10-30 วินาที
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาเขียน blog ของตนเอง
 4. นำ URL ที่ได้จาก WordPress.com  เช่น  https://jaturapad.wordpress.com/2013/08/29/2556-m6-homework05/ ‎
  มาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

subject-tile-click4answer

JOC

Advertisements

About ครูจตุรภัทร

I am a Teacher. I teach Computer subject and my student are class 7 to 12. Thank you for visited my blog.

Posted on 17 กันยายน 2013, in การเรียนการสอน and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 24 ความเห็น.

 1. (ม.6) งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
  นางสาว เนย แซ่ลี้
  เลขที่ 18 ชั้น ม. 6/1
  http://noeysaelee.wordpress.com/2013/09/17/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 2. งานชิ้นที่ 5 กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
  นางสาว กิตติยา วงษ์ก่อ
  เลขที่ 14 ชั้น ม. 6/1
  http://kittiyaminmin.wordpress.com/2013/09/18/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 3. งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว เจษฎาภรณ์ สุขเสริม
  เลขที่ 16 ชั้น ม. 6/1
  http://jassadaphon38.wordpress.com/2013/09/19/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 4. งานชิ้นที่ 5 ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณหน้าเสาธง
  นางสาว รัตนา กมลเชื้อ
  เลขที่ 12 ชั้น ม. 6/1
  http://ruttanabeer.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81/

 5. (ม.6) งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว เนตรมณี ศรีแนน
  เลขที่ 17 ชั้น ม. 6/1
  http://nadmanee.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 6. (ม.6) งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นาย อภินันท์ ประชาคง
  เลขที่ 5 ชั้น ม. 6/1
  http://apinun101.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 7. (ม.6) งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ศรีสุดา หงษ์สีหม่น
  เลขที่ 19 ชั้น ม. 6/2
  http://louknam2539.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 8. งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว หัตฐญา ทิพย์สนเท่ห์
  เลขที่ 15 ชั้น ม .6/2
  http://rosehattayathipsontae.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 9. งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาhttp://chompunuch121.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/ดห้องเรียน
  นางสาว ชทภูนุช พลเยี่ยม
  เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

 10. งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ชมภูนุช พลเยี่ยม
  เลขที่ 23 ชั้น ม.6/1

  http://chompunuch121.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 11. งานชิ้นที่ 5 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ปิ่นมณี ภูจอมนิน
  เลขที่ 21 ชั้น ม.6/1
  http://beampinmanee.wordpress.com/2013/09/24/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0/

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: