(ม.6) งานชิ้นที่ 4 – กิจกรรมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

02-ภาระงาน/การบ้าน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสร้างวิดีโอจากโปรแกรม Ulead VideoStudio
  • ทักษะ: การใส่เทคนิคพิเศษ (Effect) ให้กับวิดีโอ 
  • ชื่องาน: กิจกรรม…โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม… (เปลี่ยน “โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม” เป็นชื่อกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอ เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ลักษณะงาน:
   1. เป็นการที่นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน เช่น หน้าเสาธง  นั่งสมาธิ  ทำความสะอาดห้องเรียน การเดินแถวเข้าเรียน การเดินแถวกลับบ้าน เป็นต้น
   2. ประกอบด้วยคลิปตั้งแต่ 2 คลิปขึ้นไป
   3. ต้องใส่เทคนิคพิเศษ (effect)  อย่างน้อย  2  เทคนิค
  • ความยาวคลิป: 10-30 วินาที
 2. นำวิดีโอที่ได้ตัดต่อแล้ว upload ขึ้นสู่เว็บไซต์  Youtube.com
 3. นำ URL ที่ได้จาก Youtube.com  เช่น   http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
  มาเขียน blog ของตนเอง
 4. นำ URL ที่ได้จาก WordPress.com  เช่น  https://jaturapad.wordpress.com/2013/08/29/2556-m6-homework03/ ‎
  มาส่งในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้  ตามรูปแบบที่กำหนดให้
 • นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยผ่านทาง ช่องแสดงความคิดเห็น  หรือ  กลุ่มเรียน FB ของ คนพ.ปี 2556 (ม.6)  ได้ครับ

ขอให้โชคดี

subject-tile-click4answer

JOC

Advertisements

About ครูจตุรภัทร

I am a Teacher. I teach Computer subject and my student are class 7 to 12. Thank you for visited my blog.

Posted on 10 กันยายน 2013, in การเรียนการสอน and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 46 ความเห็น.

 1. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว เจษฎาภรณ์ สุขเสริม
  เลขที่ 16 ชั้น ม. 6/1
  http://jassadaphon38.wordpress.com/2013/09/19/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2/

 2. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว เนตรมณี ศรีแนน
  เลขที่ 17 ชั้ ม. 6/1
  http://nadmanee.wordpress.com/2013/09/19/%e0%b8%a1-6-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-4-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa/

 3. กิจกรรมที่4 กิจกรรม Miss new paper
  นางสาวจุฑารัตน์ วรณิต
  เลขที่19 ม.6/1
  http://popjutarat.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-miss-new-paper/

 4. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
  นางสาว วิชุดา อรัญโชติ
  เลขที่ 22 ชั้ ม. 6/1
  http://wichudanate.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 5. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว รัตนา กมลเชื้อ
  เลขที่ 12 ชั้น ม. 6/1
  http://ruttanabeer.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0/

 6. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นาย วิษณุ กันยารัตน์
  เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/1
  http://wisanu2105.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 7. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นาย อภินันท์ ประชาคง
  เลขที่ 5 ชั้น ม. 6/1

 8. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นาย อภินันท์ ประชาคง
  เลขที่ 5 ชั้น ม. 6/1
  http://apinun101.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0/

 9. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นาย ฉลองชัย บรรจโรจน์
  เลขที่ 7 ชั้น ม.6/1

  http://nud977322.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 10. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้อง
  นางสาวอภิวรรณ พลเยี่ยม
  เลขที่ 13 ชั้น ม. 6/1
  http://aoyapiwan.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 11. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ศรีสุดา หงษ์สีหม่น
  เลขที่ 19 ชั้น 6/2
  http://louknam2539.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0/

 12. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ปิ่นมณี ภูจอมนิน
  ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 21
  http://beampinmanee.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7/

 13. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว ชมภูนุช พลเยี่ยม
  เลขที่ 23 ชั้น ม. 6/1
  http://chompunuch121.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87/

 14. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว หัตฐญา ทิพย์สนเท่ห์
  เลขที่ 15 ชั้น ม .6/2
  http://rosehattayathipsontae.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97
  %E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

 15. งานชิ้นที่ 4 การทำความสะอาดห้องเรียน
  นางสาว หัตฐญา ทิพย์สนเท่ห์
  เลขที่ 15 ชั้น ม .6/2
  http://rosehattayathipsontae.wordpress.com/2013/09/20/%E0%B8%A1-6-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA/

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: