ประกาศ การคัดเลือก “หนึ่งแสนครูดี” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555

คุรุสภา - ksp

          มาแล้วครับ การคัดเลือก “หนึ่งแสนครูดี” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 สำหรับคุณครูที่ำพลาดไป ในรอบแรก เตรียมตัวกันได้เลยครับ

          ในคราวที่ผ่านมา ผมก็มีความคิดว่าจะส่งเพื่อรับการคัดเลือกเหมือนกัน แต่ก็พลาดไป เพราะความไม่พร้อม

          ในรอบใหม่นี้  คงต้องเตรียมให้พร้อมครับ ไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ สำหรับรายละเอียด สามารถติดตามได้จากจุดเชื่อมโยง ด้านล่างนะครับ

คุณสมบัติ (จากประกาศ)

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้

1. ปัจจุบัน เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ๆ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันออกประกาศ

3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี มาก่อน

4. ไม่เป็นผู้เคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

5. ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา ไม่สุภาพจนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ ชุมชน หรือสังคมทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว

หรือ

6. เป็นผู้เคยได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลต่างๆ หรือร่วมกิจกรรมจากคุรุสภาหรือ หน่วยงานอื่น อาทิ

6.1 เป็นผู้ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากคุรุสภาให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งมาก่อน เช่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรางวัลคุรุคุณธรรม เป็นต้น

หรือ

6.2 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หรือ

6.3 เป็นผู้เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ในข้อ ๖ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑-๕ ด้วย

ที่มา:

Advertisements

About ครูจตุรภัทร

I am a Teacher. I teach Computer subject and my student are class 7 to 12. Thank you for visited my blog.

Posted on 10 เมษายน 2012, in การประกวดและแข่งขัน and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

เชิญร่วมแสดงความเห็นได้ครับ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: